استخدام

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • مقطعرشتهسال اخذ مدرکدانشگاه 
  • نام شرکت/سازمان/فروشگاهشماره تلفنمدت زمان همکاری(ماه)دلیل پایان همکاری 
  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, docx, doc.
    در صورت تمایل به ارسال رزومه کامل
    سبد خرید