گر صبر کُنی، ز غوره حلوا سازی...
 

آخرین دیدگاه‌ها